กระดานสนทนาธรรม - ที่พักสงฆ์ ป่าสามแยก
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


ประกาศวัด, และเรื่องที่ควรทราบ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศจากวัดป่าสามแยก

ข่าวสาร และประกาศต่างๆ จากทางวัด (อ่านได้อย่างเดียว)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศสด :- News live

ประกาศสด :- News live

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎระเบียบ


กระดานแจกสื่อธรรมะ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือ คู่มืออุทิศบุญ

หนังสือ คู่มืออุทิศบุญที่ได้ผล อิงพระไตรปิฎก


กระดานกิจกรรมเด็กวัด (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์

รวมกิจกรรม-งานบุญ-ชวนเที่ยวของเหล่าบรรดาเด็กวัด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เล่าเรื่องประสบการณ์อุทิศบุญที่ได้ผล

ไม่มีกระทู้ใหม่ คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด

สนทนา และฟัง..เรื่องเล่าจากสมาชิกวัด


แจ้งปัญหาการใช้งาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล

แจ้งข้อขัดข้องในการใช้งานหรือเรื่องอื่นๆ เชิญที่ห้องนี้
กระดานสนทนาธรรม - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หนังสือที่ปู่ส่งเข้าไปยังเว็บ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดย อัมรินทร์ คารศรี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
มิถุนายน 26, 2018, 12:22:08 PM
Re: รวมรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มิถุนายน 20, 2018, 07:23:08 AM
ประกาศความผิด เรื่องการซื้ออาหารมาแทนค่า โดย อัมรินทร์ คารศรี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
มิถุนายน 20, 2018, 07:17:26 AM
Re: เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้ “คิวแทรก” จัดสำรับ ครั้งที่ 18 (คิวแทรกวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มิถุนายน 11, 2018, 08:11:22 AM
โรคของบรรพชิต(เล่ม35หน้า373) โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
พฤษภาคม 26, 2018, 11:32:33 PM
ประกาศเรื่องความผิดในการตักอาหาร โดย อัมรินทร์ คารศรี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
พฤษภาคม 13, 2018, 08:47:58 PM
เรื่องภิกษุเปรต เล่ม2หน้า599 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
พฤษภาคม 04, 2018, 09:41:58 PM
โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
พฤษภาคม 03, 2018, 04:41:16 PM
โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
พฤษภาคม 03, 2018, 04:38:15 PM
น้องชายคนเล็กของพระเจ้าธรรมาโศก มีพระนามว่า วีตโสกะ เป็นพระอรหันต์ เล่ม51หน้า123 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
เมษายน 19, 2018, 09:18:02 PM
โอนเงินเข้ากองทุนเพื่อการกุศลวัดสามแยก โดย สุภัค ทริคเก็ทท์ (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
เมษายน 07, 2018, 10:17:58 AM
โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
เมษายน 01, 2018, 12:48:10 PM
ประกาศขายรถ Toyota Vios 1.5 E โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มีนาคม 17, 2018, 02:45:33 PM
นางจิตรา สุภาไชยกิจ (จิต) ขอขมาต่อพระรัตนตรัย ขอขมาต่อ อาจารย์เกษม และคณะกรรมการและลูกศิษย์วัดสามแยก โดย อัมรินทร์ คารศรี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
มีนาคม 15, 2018, 11:12:13 AM
Re: ประกาศรายชื่อผู้ได้ “คิวแทรก” จัดสำรับ ครั้งที่ 17 โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มีนาคม 14, 2018, 01:21:48 PM
ลิงค์รับชมการถ่ายทอดสดจังหันเช้า และคืนวันเสาร์ ==>https://www.youtube.com/channel/UC2D_YsjJOr_Iuf3jd9xkZhA/live จากที่พักสงฆ์ป่าสามแยก โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
มีนาคม 09, 2018, 08:08:43 AM
ประกาศเรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 17 โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
มีนาคม 06, 2018, 06:08:22 PM
Re: ประกาศรายชื่อผู้จัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (เปิดรับ 26 ม.ค. 2560 เริ่มจัดสำรับ 14 ก.ย. 2561) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มีนาคม 02, 2018, 03:18:26 PM
Re: ภาพบ้านเด็กชายศิลา สีทา (น้องแซม) เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 โดย อัมรินทร์ คารศรี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
กุมภาพันธ์ 28, 2018, 08:19:33 PM
ลิงค์การถ่ายทอดสดจังหันเช้าและถ่ายทอดสดคืนวันเสาร์ จากที่พักสงฆ์ป่าสามแยก https://www.youtube.com/channel/UC2D_YsjJOr_Iuf3jd9xkZhA/live โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
กุมภาพันธ์ 28, 2018, 07:42:12 AM
Re: เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้ “คิวแทรก” จัดสำรับ ครั้งที่ 16 โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
กุมภาพันธ์ 25, 2018, 04:42:35 PM
พระราชาใช้หนี้ให้พระอรหันต์ 25-240 (ต้นเรื่องคือ พหุธิติสูตร ว่าด้วยความสุข 25-234) โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
กุมภาพันธ์ 20, 2018, 11:12:27 PM
Re: ประกาศเรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้ได้จัดสำรับคิวแทรก ครั้งที่ 15 "คิวแทรกที่ 1" และแจ้งชื่อผู้ได้ "คิวแทรก" คนใหม่ โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
กุมภาพันธ์ 11, 2018, 03:39:50 PM
โอนเงินค่าทำอาหารเลี้ยงท่านอาจารย์เกษม โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
กุมภาพันธ์ 06, 2018, 01:35:07 PM
Re: เรื่อง ความคืบหน้าการสร้างบ้านให้เด็กชายศิลา สีทา (น้องแซม) ครั้งที่ 4 โดย อัมรินทร์ คารศรี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
กุมภาพันธ์ 02, 2018, 04:23:01 PM
Re: เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้ “คิวแทรก” จัดสำรับ ครั้งที่ 15 โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
กุมภาพันธ์ 02, 2018, 03:48:30 PM
Re: เบอร์บัญชีกองทุนที่พักสงฆ์ป่าสามแยก และกองทุนเพื่อการกุศล โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มกราคม 21, 2018, 12:51:29 PM
Re: เลขบัญชีกองทุนเพื่อการกุศล โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มกราคม 21, 2018, 12:46:11 PM
เลขบัญชีกองทุนเพื่อการกุศล โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มกราคม 21, 2018, 12:42:05 PM
เบอร์บัญชีกองทุนที่พักสงฆ์ป่าสามแยก และกองทุนเพื่อการกุศล โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มกราคม 21, 2018, 09:11:49 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

406 กระทู้ ใน 226 หัวข้อ โดย 253 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: อีผี
กระทู้ล่าสุด: "หนังสือที่ปู่ส่งเข้าไปยั..." ( มิถุนายน 26, 2018, 12:22:08 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

4 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 9. ออนไลน์มากที่สุด: 101 (เมษายน 04, 2015, 09:32:56 PM)

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8