กระดานสนทนาธรรม - ที่พักสงฆ์ ป่าสามแยก
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


ประกาศวัด, และเรื่องที่ควรทราบ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศจากวัดป่าสามแยก

ข่าวสาร และประกาศต่างๆ จากทางวัด (อ่านได้อย่างเดียว)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศสด :- News live

ประกาศสด :- News live

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎระเบียบ


กระดานแจกสื่อธรรมะ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือ คู่มืออุทิศบุญ

หนังสือ คู่มืออุทิศบุญที่ได้ผล อิงพระไตรปิฎก


กระดานกิจกรรมเด็กวัด (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์

รวมกิจกรรม-งานบุญ-ชวนเที่ยวของเหล่าบรรดาเด็กวัด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เล่าเรื่องประสบการณ์อุทิศบุญที่ได้ผล

ไม่มีกระทู้ใหม่ คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด

สนทนา และฟัง..เรื่องเล่าจากสมาชิกวัด


แจ้งปัญหาการใช้งาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล

แจ้งข้อขัดข้องในการใช้งานหรือเรื่องอื่นๆ เชิญที่ห้องนี้
กระดานสนทนาธรรม - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ประกาศเรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับคิวเแทรก ครั้งที่ 20 จำนวน 1 คิว คือวันที่ 27 - 29 ส.ค. 2561 (จำนวน 3 วัน) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
สิงหาคม 17, 2018, 01:25:38 PM
เทียบอายุของเทวดากับมนุษย์ 78-1000 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
สิงหาคม 10, 2018, 09:01:38 PM
Re: ฝากถามอาจารย์ครับ... โดย อีผี (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
สิงหาคม 10, 2018, 02:01:59 PM
ประมาณแห่งอายุของ รูปพรหม และ อรูปพรหม 78-1002 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
สิงหาคม 08, 2018, 07:37:45 PM
Re: เรื่องภิกษุเปรต เล่ม2หน้า599 โดย kavinsatil (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
สิงหาคม 07, 2018, 04:13:01 PM
Re: ประกาศรายชื่อผู้ได้ “คิวแทรก” จัดสำรับ ครั้งที่ 19 (คิวแทรกวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2561) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
สิงหาคม 06, 2018, 02:25:09 PM
โอน 500 เข้ากองทุนวัดสามแยก โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
สิงหาคม 03, 2018, 05:06:52 PM
เรื่อง โลกันตนรก 13-102 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
กรกฎาคม 30, 2018, 09:39:05 PM
พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่า ใครรับเงินและทอง ไม่ใช่สมณะ ไม่ใช่เชื้อสายพระศากยบุตร เล่ม9หน้า535 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
กรกฎาคม 28, 2018, 04:11:31 PM
Re: โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก โดย Norasej (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
กรกฎาคม 25, 2018, 09:44:25 PM
โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก โดย Norasej (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
กรกฎาคม 08, 2018, 08:36:02 PM
Re: โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก โดย Norasej (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
กรกฎาคม 08, 2018, 08:30:41 PM
โอน 500 เข้ากองทุนวัดสามแยก โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
กรกฎาคม 02, 2018, 10:44:11 AM
หนังสือที่ปู่ส่งเข้าไปยังเว็บ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดย อัมรินทร์ คารศรี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
มิถุนายน 26, 2018, 12:22:08 PM
Re: โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
มิถุนายน 20, 2018, 10:10:29 AM
Re: รวมรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มิถุนายน 20, 2018, 07:23:08 AM
ประกาศความผิด เรื่องการซื้ออาหารมาแทนค่า โดย อัมรินทร์ คารศรี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
มิถุนายน 20, 2018, 07:17:26 AM
Re: เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้ “คิวแทรก” จัดสำรับ ครั้งที่ 18 (คิวแทรกวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มิถุนายน 11, 2018, 08:11:22 AM
โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
มิถุนายน 07, 2018, 11:16:09 AM
ฝากถามอาจารย์ครับ... โดย ไผ่หอม (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
พฤษภาคม 30, 2018, 10:51:57 PM
โรคของบรรพชิต(เล่ม35หน้า373) โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
พฤษภาคม 26, 2018, 11:32:33 PM
ประกาศเรื่องความผิดในการตักอาหาร โดย อัมรินทร์ คารศรี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
พฤษภาคม 13, 2018, 08:47:58 PM
เรื่องภิกษุเปรต เล่ม2หน้า599 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
พฤษภาคม 04, 2018, 09:41:58 PM
โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
พฤษภาคม 03, 2018, 04:41:16 PM
โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
พฤษภาคม 03, 2018, 04:38:15 PM
น้องชายคนเล็กของพระเจ้าธรรมาโศก มีพระนามว่า วีตโสกะ เป็นพระอรหันต์ เล่ม51หน้า123 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
เมษายน 19, 2018, 09:18:02 PM
โอนเงินเข้ากองทุนเพื่อการกุศลวัดสามแยก โดย สุภัค ทริคเก็ทท์ (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
เมษายน 07, 2018, 10:17:58 AM
โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
เมษายน 01, 2018, 12:48:10 PM
ประกาศขายรถ Toyota Vios 1.5 E โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มีนาคม 17, 2018, 02:45:33 PM
นางจิตรา สุภาไชยกิจ (จิต) ขอขมาต่อพระรัตนตรัย ขอขมาต่อ อาจารย์เกษม และคณะกรรมการและลูกศิษย์วัดสามแยก โดย อัมรินทร์ คารศรี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
มีนาคม 15, 2018, 11:12:13 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

421 กระทู้ ใน 234 หัวข้อ โดย 258 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: nubwo23
กระทู้ล่าสุด: "ประกาศเรื่อง รับสมัครผู้..." ( สิงหาคม 17, 2018, 01:25:38 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

3 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 6. ออนไลน์มากที่สุด: 101 (เมษายน 04, 2015, 09:32:56 PM)

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8