ประกาศสด :- News live [Archive] กระดานสนทนาธรรม
View full version: ประกาศสด :- News live
1
  1. ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 16 จำนวน 1 คิว คือ วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2562 (จำนวน 2 วัน)
  2. แจ้งเรื่อง นมที่จัดขึ้นถวายสงฆ์ได้
  3. เปิดรับผู้ต้องการจัดสำรับให้อาจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยเปิดรับทั้งผู้ถือ 1 (ถือพุทธ ธรรม สงฆ์ เท่านั้น) และผู้ถือหลายอย่าง
  4. เปิดรับผู้ต้องการจัดสำรับให้อาจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยเปิดรับทั้งผู้ถือ 1 (ถือพุทธ ธรรม สงฆ์ เท่านั้น) และผู้ถือหลายอย่าง