กระดานสนทนาธรรม - ที่พักสงฆ์ ป่าสามแยก
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


ประกาศวัด, และเรื่องที่ควรทราบ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศจากวัดป่าสามแยก

ข่าวสาร และประกาศต่างๆ จากทางวัด (อ่านได้อย่างเดียว)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศสด :- News live

ประกาศสด :- News live

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎระเบียบ


กระดานแจกสื่อธรรมะ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือ คู่มืออุทิศบุญ

หนังสือ คู่มืออุทิศบุญที่ได้ผล อิงพระไตรปิฎก


กระดานกิจกรรมเด็กวัด (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์

รวมกิจกรรม-งานบุญ-ชวนเที่ยวของเหล่าบรรดาเด็กวัด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เล่าเรื่องประสบการณ์อุทิศบุญที่ได้ผล

ไม่มีกระทู้ใหม่ คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด

สนทนา และฟัง..เรื่องเล่าจากสมาชิกวัด


แจ้งปัญหาการใช้งาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล

แจ้งข้อขัดข้องในการใช้งานหรือเรื่องอื่นๆ เชิญที่ห้องนี้
กระดานสนทนาธรรม - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

Re: เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 14 โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
วันนี้ เวลา 01:24:56 PM
เรื่อง ความคืบหน้าการสร้างบ้านให้เด็กชายศิลา สีทา (น้องแซม) เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2561 โดย อัมรินทร์ คารศรี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
มกราคม 14, 2018, 06:50:42 PM
ในคราวที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังต้องเสวยกรรมเก่าที่เคยทำไว้ 71-873 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
มกราคม 14, 2018, 02:37:57 PM
ประกาศเรื่อง การกล่าวคำอธิษฐานทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาจ้ดสำรับด้วยตนเอง โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มกราคม 13, 2018, 11:46:00 PM
เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 14 "เฉพาะคิวแทรกที่ 1 วันที่ 18-21 ม.ค. 2561" เนื่องจากได้รับแจ้งว่า "ขอจัดสำรับในวันดังกล่าวตามเดิม" โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มกราคม 12, 2018, 01:50:39 PM
Re: ประกาศผลการรับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 12 โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มกราคม 12, 2018, 11:41:51 AM
เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 14 โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มกราคม 10, 2018, 12:52:30 PM
เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 13 โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มกราคม 08, 2018, 06:27:18 PM
ประกาศเรื่อง ปลด นายธวัชชัย สุวรรณ ออกจากถือบัญชีแทนอาจารย์เกษม และตั้งให้ นางสาวอรนุช ไกรเสือ เป็นผู้ถือบัญชีแทนอีกผู้หนึ่ง โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มกราคม 04, 2018, 06:39:46 PM
ประกาศเรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานกับชาวบ้านภายนอกที่พักสงฆ์ป่าสามแยก โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มกราคม 04, 2018, 06:31:45 PM
Re: อาจารย์เกษม ลาออกจากการเป็นประธานและที่ปรึกษาคณะกรรมการที่พักสงฆ์ป่าสามแยก 1 ม.ค. 2561 โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มกราคม 04, 2018, 06:29:04 PM
"อาจารย์เกษม ประกาศการกลับมาเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ดังเดิม" วันที่ 3 มกราคม 2561 โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มกราคม 02, 2018, 08:26:20 AM
เรื่อง ขอให้อาจารย์เกษม อยู่เป็นครูบาอาจารย์ โดย อัมรินทร์ คารศรี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
ธันวาคม 30, 2017, 04:56:12 PM
เรื่อง แจ้งความคืบหน้าการสร้างบ้านให้เด็กชายศิลา สีทา (น้องแซม) ครั้งที่ 2 โดย อัมรินทร์ คารศรี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
ธันวาคม 30, 2017, 01:40:12 PM
โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก โดย สุภัค ทริคเก็ทท์ (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
ธันวาคม 28, 2017, 02:49:16 PM
โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
ธันวาคม 24, 2017, 09:27:51 AM
โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
ธันวาคม 23, 2017, 06:31:40 PM
เรื่อง การก่อสร้างบ้านให้เด็กชายศิลา สีทา (น้องแซม) โดย อัมรินทร์ คารศรี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
ธันวาคม 22, 2017, 04:31:00 PM
แจ้งเรื่อง นมที่จัดขึ้นถวายสงฆ์ได้ โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
ธันวาคม 14, 2017, 04:45:45 PM
แจ้งเรื่อง นมที่จัดขึ้นถวายสงฆ์ได้ โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
ธันวาคม 14, 2017, 04:43:57 PM
Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ โดย อัมรินทร์ คารศรี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
ธันวาคม 06, 2017, 07:56:05 PM
Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ โดย อัมรินทร์ คารศรี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
ธันวาคม 05, 2017, 10:34:04 PM
Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ โดย อัมรินทร์ คารศรี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
ธันวาคม 04, 2017, 10:31:15 PM
โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
ธันวาคม 04, 2017, 10:39:10 AM
Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ วันที่ 3 ต.ค. 2560 โดย อัมรินทร์ คารศรี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
ธันวาคม 03, 2017, 09:31:02 PM
กินไข่ไก่ แม่ไก่จองเวรผูกอาฆาต เล่ม43หน้า159 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
พฤศจิกายน 30, 2017, 10:44:12 PM
คิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในนา /ภิกษุตู่เอาที่นา ภิกษุฟ้องร้องยังโรงศาล ยังเจ้าของให้แพ้ ต้องอาบัติปาราชิก เล่ม2หน้า21 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
พฤศจิกายน 21, 2017, 08:02:45 PM
คิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในสวน /ภิกษุตู่เอาที่สวน ภิกษุฟ้องร้องยังโรงศาล ยังเจ้าของให้แพ้ ต้องอาบัติปาราชิก เล่ม2หน้า20 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
พฤศจิกายน 21, 2017, 07:51:06 PM
เรื่อง การตั้งคำถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ โดย อัมรินทร์ คารศรี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
พฤศจิกายน 19, 2017, 07:17:58 PM
โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
พฤศจิกายน 16, 2017, 08:13:36 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

362 กระทู้ ใน 202 หัวข้อ โดย 249 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: นายไชยวุฒิ เกตุหลิม
กระทู้ล่าสุด: "Re: เรื่อง ประกาศผลการร..." ( วันนี้ เวลา 01:24:56 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

2 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 6. ออนไลน์มากที่สุด: 101 (เมษายน 04, 2015, 09:32:56 PM)

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8