กระดานสนทนาธรรม

กระดานกิจกรรมเด็กวัด (สำหรับบุคคลทั่วไป) => กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 11, 2017, 06:11:04 PM

หัวข้อ: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 11, 2017, 06:11:04 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการวันที่ 11 ก.ย. 2560
1. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. จังหวัดชุมพร
3. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

และในวันพรุ่งนี้ (12 ก.ย. 2560) จะไปยื่นหนังสือที่จังหวัด นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ท่านใดที่ต้องการไปร่วมยื่นหนังสือ สามารถโทรติดต่อประสานงานได้ที่ คุณลุงพยัพ โทร 082-1734320


  (http://www.mx7.com/i/08b/MRLO62.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A6LPqZBtYldY2F0D) (http://www.mx7.com/i/049/BLB4Df.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A6LPrHyQxv1iIgvY) (http://www.mx7.com/i/2b3/joVoyn.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A6LPs3xwP5hgxvFq) (http://www.mx7.com/i/093/mwaTCE.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A6LPspwd6EDwZ2u0) (http://www.mx7.com/i/28a/75eWgG.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A6LPsLuTof4Bd7aL) (http://www.mx7.com/i/129/4UIV1Z.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A6LPt7tzFOFJjBAx)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการวันที่ 12 ก.ย. 2560
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 12, 2017, 06:34:09 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการวันที่ 12 ก.ย. 2560
1. จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. จังหวัดพัทลุง
3. จังหวัดสงขลา

และในวันพรุ่งนี้ (13 ก.ย. 2560) จะไปยื่นหนังสือที่จังหวัดตรัง , กระบี่ , พังงา และภูเก็ต
ท่านใดที่ต้องการไปร่วมยื่นหนังสือ สามารถโทรติดต่อประสานงานได้ที่ คุณลุงพยัพ โทร 082-1734320


 (http://upic.me/i/en/1h1b1.jpg) (http://upic.me/show/61557244) (http://upic.me/i/l0/wbbo2.jpg) (http://upic.me/show/61557245) (http://upic.me/i/l0/wbio1.jpg) (http://upic.me/show/61557246) (http://upic.me/i/bd/cq0s2.jpg) (http://upic.me/show/61557247) (http://upic.me/i/hd/9fq11.jpg) (http://upic.me/show/61557248) (http://upic.me/i/xs/kmp22.jpg) (http://upic.me/show/61557249) (http://upic.me/i/jq/j7ct3.jpg) (http://upic.me/show/61557250)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการวันที่ 13 ก.ย. 2560
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 13, 2017, 06:56:29 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการวันที่ 13 ก.ย. 2560
1. จังหวัดตรัง
2. จังหวัดกระบี่
3. จังหวัดพังงา
4. จังหวัดภูเก็ต

และในวันพรุ่งนี้ (14 ก.ย. 2560) จะไปยื่นหนังสือที่จังหวัดระนอง
ท่านใดที่ต้องการไปร่วมยื่นหนังสือ สามารถโทรติดต่อประสานงานได้ที่ คุณลุงพยัพ โทร 082-1734320


 (http://upic.me/i/tn/dv511.jpg) (http://upic.me/show/61562368) (http://upic.me/i/nq/vlpt2.jpg) (http://upic.me/show/61562369) (http://upic.me/i/1e/4t7j1.jpg) (http://upic.me/show/61562370) (http://upic.me/i/9d/y1el2.jpg) (http://upic.me/show/61562371) (http://upic.me/i/vl/wd941.jpg) (http://upic.me/show/61562372) (http://upic.me/i/mo/a0o82.jpg) (http://upic.me/show/61562373) (http://upic.me/i/lg/n6ls1.jpg) (http://upic.me/show/61562374) (http://upic.me/i/lg/6zt92.jpg) (http://upic.me/show/61562375)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 14, 2017, 06:52:44 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการวันที่ 14 ก.ย. 2560
1. จังหวัดระนอง

และในวันพรุ่งนี้ (15 ก.ย. 2560) จะไปยื่นหนังสือที่จังหวัดเพชรบุรี
ท่านใดที่ต้องการไปร่วมยื่นหนังสือ สามารถโทรติดต่อประสานงานได้ที่ คุณลุงพยัพ โทร 082-1734320


 (http://upic.me/i/4y/vxnn1.jpg) (http://upic.me/show/61565793) (http://upic.me/i/cb/vddc2.jpg) (http://upic.me/show/61565794)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 15, 2017, 07:05:06 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการวันที่ 15 ก.ย. 2560
1. จังหวัดเพชรบุรี
2. จังหวัดราชบุรี
3. จังหวัดสมุทรสงคราม
4. จังหวัดสมุทรสาคร

และในวันจันทร์ที่ 18 ก.ย. 2560  จะไปยื่นหนังสือที่ 1. จังหวัดนครปฐม 2. จังหวัดกาญจนบุรี 3. จังหวัดสุพรรณบุรี 4. จังหวัดอ่างทอง
ท่านใดที่ต้องการไปร่วมยื่นหนังสือ สามารถโทรติดต่อประสานงานได้ที่ คุณลุงพยัพ โทร 082-1734320


 (http://www.mx7.com/i/1df/f85YiT.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7hZjQo73s6UrQv7) (http://www.mx7.com/i/1f6/9Z5iL6.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7hZkyltCCnmcLTu) (http://www.mx7.com/i/1f8/SghTOG.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7hZkUk9UcElFyYS) (http://www.mx7.com/i/090/OASsQD.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7hZlgiQbMbj6YIa) (http://www.mx7.com/i/025/hTYPaU.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7hZlChwtmqEHCyh) (http://www.mx7.com/i/2c6/uoMt3h.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7hZlYgcKWHEapDF) (http://www.mx7.com/i/0f8/naWqxl.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7hZlYgcKWdvrxOH) (http://www.mx7.com/i/00b/6Skgxe.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7hZmkeT2wsR2bEO) (http://www.mx7.com/i/143/gZlK9d.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7hZmGdzk6JQuYKc)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 18, 2017, 07:35:20 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการวันที่ 18 ก.ย. 2560
1. จังหวัดนครปฐม
2. จังหวัดกาญจนบุรี
3. จังหวัดสุพรรณบุรี
4. จังหวัดอ่างทอง
5. จังหวัดยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส (คุณอาร์มจัดส่งทางไปรษณีย์)

และในวันอังคารที่ 19 ก.ย. 2560  จะไปยื่นหนังสือที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,สระบุรี,ลพบุรี
ท่านใดที่ต้องการไปร่วมยื่นหนังสือ สามารถโทรติดต่อประสานงานได้ที่ คุณลุงพยัพ โทร 082-1734320


 (http://upic.me/i/n7/b7sz1.jpg) (http://upic.me/show/61581798) (http://upic.me/i/po/bnd41.jpg) (http://upic.me/show/61581799) (http://upic.me/i/n7/2e5h2.jpg) (http://upic.me/show/61581800) (http://upic.me/i/gr/5ued1.jpg) (http://upic.me/show/61581801) (http://upic.me/i/v2/x3zy2.jpg) (http://upic.me/show/61581802) (http://upic.me/i/lf/kkdv1.jpg) (http://upic.me/show/61581803) (http://upic.me/i/lf/i6ao2.jpg) (http://upic.me/show/61581804) (http://upic.me/i/vb/32306.jpg) (http://upic.me/show/61581805) (http://upic.me/i/lo/32249.jpg) (http://upic.me/show/61581806)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 19, 2017, 07:50:19 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการวันที่ 19 ก.ย. 2560
1. จังหวัดปทุมธานี
2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. จังหวัดสระบุรี
4. จังหวัดลพบุรี
5. จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ (คุณใหม่ เจษฎา มารับเอกสารไปยื่นด้วยตนเอง)


 (http://www.mx7.com/i/02d/zWpnqH.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7O6QZUrANHkLsco) (http://www.mx7.com/i/1c2/PVLU89.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7O6RlT7SnZ7poaR) (http://www.mx7.com/i/16b/F39bZg.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7O6RHRO9XJNRHwx) (http://www.mx7.com/i/05a/DazKzX.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7O6S3QurxKDgiRb) (http://www.mx7.com/i/105/1rfen2.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7O6SpPaJ82pUePE) (http://www.mx7.com/i/28f/69Fjaj.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7O6SLNR0HN6mybk) (http://www.mx7.com/i/0ff/PWMXMi.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7O6T7MxihNVL9vY) (http://www.mx7.com/i/1c3/HzUxAb.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7O6TtLdzS5Ip5ur) (http://www.mx7.com/i/1e7/pDpgCz.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7O6TPJTRrQoRoQ7) (http://www.mx7.com/i/1ff/5zZrHf.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7O6UbIA91Reg0aL)